โรงงานผลิตเครื่องสำอางพร้อมร่วมมือกับผู้ประกอบการ พัฒนาเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดโลก

16.10.2019
|
0 Comments
|
packaging service

ถึงแม้ว่ากระแสโลกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง จะดูไม่สดใสในปีนี้ แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามยังสามารถไปต่อได้ มีโรงงานผลิตเครื่องสำอางเกิดขึ้นอย่างมากมายในเมืองไทย แต่จะมีสักกี่โรงงานที่สามารถรับผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

โรงงานที่สามารถผลิตเครื่องสำอาง OEM พร้อมสร้างแบรนด์ เป็นโรงงานที่พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยไปสู่สากล การสร้างแบรนด์เครื่องสำอางไทยเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย เพราะต้องใช้ประสบการณ์ คุณภาพของสินค้า การตลาดที่สามารถปรับเปลี่ยนตามเศรษฐกิจโลก และสินค้าต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากเครื่องสำอางทั่วไป ซึ่งบางครั้งบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางส่งออก ไม่ได้คำนึงถึงจุดนี้ มัวแต่เน้นเรื่องการทำต้นทุนให้ถูก ผลิตมากๆ  ซึ่งไม่ได้เป็นการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางที่ดีเลย

การที่โรงงานจะรับผลิตเครื่องสำอาง ควรจะมีทีมงานหรือบุคลากรที่สามารถพัฒนา วิจัยสินค้าใหม่ๆ เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางส่งออก ควรจะมี่ข้อมูลของแต่ละประเทศที่ต้องการส่งออก ควรรู้ถึงกฎเกณฑ์การนำเข้า ภาษีขาเข้า ข้อจำกัดในการส่งออก เพื่อที่จะช่วยผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจ หรืออยากจะสร้างแบรนด์เครื่องสำอางให้เค้ามีความรู้เบื้องต้นก่อนทำการส่งออกจริง โรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ดีไม่ใช่เป็นโรงงานที่อยากจะทำตามกระแสแฟชั่น มีโรงงานผลิตเครื่องสำอางบางโรงงานที่นิยมผลิตสินค้าคุณภาพต่ำ ไม่มีมาตรฐาน ใส่สารปนเปื้อน สารต้องห้ามในการผลิต เพียงเพราะหวังยอดขาย ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเลย

การที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งจะรับผลิตเครื่องสำอางเพื่อไปสู่ตลาดโลก ควรเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการผลิต มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ มีการพัฒนาและวิจัยถึงคุณสมบัติของสินค้า และที่สำคัญควรมีความจริงใจพร้อมที่จะเดินไปกับผู้ประกอบการไทย เพื่อพัฒนาเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *