เงื่อนไขการผลิต

เงื่อนไขการผลิตเครื่องสำอางของบริษัท

เงื่อนไขการชำระเงิน

** ผู้สั่งผลิตต้องวางมัดจำ ก่อนการผลิต และชำระเงินที่เหลือในวันส่งมอบสินค้า

เงื่อนไขในการสั่งผลิต
  1. สินค้า basic ของบริษัท (ไม่มีการปรับสูตร) ขั้นต่ำ 1 kg .
  2. สินค้าสั่งทำพิเศษ ขั้นต่ำ 5 kg. ขึ้นไป ระยะเวลาในการผลิต 30-40 วัน
  3. กลุ่มอาหารเสริม


ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บริษัทรับผลิตอาหารเสริม

เงื่อนไขการผลิต อาหารเสริม
  1. สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ขวด (30-50 เม็ด ต่อขวด)
  2. ระยะเวลาการผลิต 30-40 วัน