สร้างแบรนด์ ให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤต ได้อย่างไร

สร้างแบรนด์ ให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤต ได้อย่างไร

ไม่ว่าใครหรือบริษัทที่กำลังทำการตลาด องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซีอีโอ และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ รวมไปถึงเซเลบริตี้ เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ต่างรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากการสร้างแบรนด์ (Branding) เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง หรือสินค้าและบริการที่ตนนำเสนอด้วยกันทั้งสิ้น

แต่ในยุคที่วิกฤตเศรษฐกิจขาลง หรือวิกฤตโควิด-19 ได้เข้ามาส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเหมือน ๆ กันหมด การสร้างแบรนด์สำหรับองค์กร ไม่ว่าแบรนด์เล็ก หรือแบรนด์ใหญ่ระดับโลกทั้งแบบธุรกิจกับธุรกิจ (Bussiness-to-business: B2B) และธุรกิจกับผู้บริโภค (Bussiness-to-consumer: B2C) จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโฟกัสจากการสรรหาแนวทางที่จะทำให้แบรนด์ช่วยสร้างยอดขายเพื่อฟื้นฟูธุรกิจเพียงอย่างเดียว มาเป็นสร้างแบรนด์ที่ช่วยสังคมคิดหาทางออกจากภาวะการณ์ที่ยากลำบากและใส่ใจในเรื่องของการสร้างความยั่งยืน

 

การสร้างแบรนด์จึงมีความสำคัญกับธุรกิจทุกกลุ่มและทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ สตาร์ทอัพ ค้าปลีก ธุรกิจครอบครัว หรือเอสเอ็มอี  โดยเราได้สรุป 5 ประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ไว้ ดังต่อไปนี้

1. สร้างให้เกิดการมองเห็นของแบรนด์ (Brand visibility) ต่อตัวธุรกิจ

การสร้างแบรนด์ผ่านการทำโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ (พีอาร์) หรือแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นแบรนด์ และทำให้แบรนด์ยิ่งเป็นที่รู้จักโดดเด่นกว่าคู่แข่งที่ทำน้อยกว่า หรือไม่ได้ทำ

2. เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร สินค้า และบริการ

การมีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างให้แบรนด์นั้น ๆ เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า (Brand equity) ทำให้ลูกค้าและผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีและความจงรักภักดีต่อแบรนด์ และในหลายกรณียังช่วยทำให้แบรนด์นั้น ๆ มีมูลค่าแบรนด์และมาร์จิ้นที่สูงกว่าแบรนด์อื่น ๆ ที่มีสินค้าและบริการเหมือนกันแต่มีแบรนด์ที่ด้อยกว่า

3. ผนวกคุณค่าของแบรนด์เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การสร้างแบรนด์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และการทำการตลาดจะต้องทำควบคู่กันไป โดยองค์กรจะต้องใช้คอนเซ็ปต์ของแบรนด์มากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและต้องผูกไปกับเป้าหมายทางธุรกิจ ก่อนนำไปปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ

4. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด

การสร้างแบรนด์เชิงรุกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีและรวดเร็วขึ้น โดยองค์กรจะต้องเข้าใจเส้นทางการเดินทางของลูกค้า (Customer journey) และวางแผนทำการตลาดผ่านการใช้ช่องทางที่เป็นจุดสัมผัส (Touch points) ที่หลากหลายทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย SEO แอดโฆษณา วิดีโอ และอื่น ๆ เพื่อออกแบบแคมเปญได้อย่างเหมาะสมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น จะต้องเลือกเครื่องมือโปรโมตให้เป็นและสร้างคอนเทนต์คุณภาพที่มีเนื้อหาโดนใจกลุ่มเป้าหมาย

5.ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แน่นอนว่าองค์กรไหนที่มีการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ย่อมสามารถดึงดูดและสร้างความน่าสนใจจากนักลงทุนและแหล่งเงินทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวสินค้าและบริการได้ทางอ้อม

สุดท้ายนี้ ความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรวมทั้งความตระหนักของพนักงานทั่วทั้งองค์กรในการนำแบรนด์ไปใช้สื่อสารกับลูกค้า และปฏิบัติตามเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของแบรนด์ (Brand unity) และเสริมคุณค่าของแบรนด์ให้ยิ่งแข็งแกร่ง และยิ่งยั่งยืนต่อไปไม่ว่าจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตครั้งไหน ๆ ก็ตาม

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter