The Twin plus M ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cosmetology เภสัชกรปริญญา นักวิทยาศาสตร์ทางเคมีเครื่องสำอาง และอาหารเสริม ต่างเล็งเห็นความสำคัญในการก่อตั้งโรงงานผลิตครีม รับผลิตอาหารเสริม และ โรงงานผลิตสบู่ ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจสุขภาพและความงามซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น ของทุกปีอย่างต่อเนื่องเพราะไลฟ์สไตล์ของคนไทยรุ่นใหม่ต่างให้ความสำคัญในการหันมาดูแลสุขภาพและความงามของตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกกล่าวคือ ปัจจัยภายในสืบเนื่องมาจากสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรสูงวัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เด็กเกิดใหม่มีจำนวนน้อยลง ทำให้ประชากรสูงวัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น อยากมีชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ต้องการมีอายุขัยที่ยาวนาน ประกอบกับ ปัจจัยภายนอก โดยมองว่าสังคมในปัจจุบันเน้นรูปลักษณ์ภายนอก การมีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตาที่สดใส หล่อ สวย นำมาซึ่งโอกาสที่สูงขึ้นในด้านความสำเร็จทางด้านหน้าที่ การงาน และความเชื่อมั่นตัวเองในการพบปะผู้คน ทำให้ตลาดสุขภาพและความงามถึงมีมูลค่ามหาศาลและมีโอกาสในการเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

      

เราจึงมุ่งเน้นที่จะเป็นโรงงานผลิตครีม รับผลิตอาหารเสริม และ โรงงานผลิตสบู่ ที่สมบูรณ์แบบ และครบวงจรที่สุดของประเทศไทย ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ด้วยสารสกัดระดับ World Class จากทั่วทุกมุมโลก โรงงานผลิตครีมมีทีมงานวิจัย ห้องแล็บที่ทันสมัยพร้อมบุคลากร ระดับปริญญาเอก แพทย์ เภสัชกร ระดับแนวหน้าของประเทศ ทำให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั่วประเทศในการใช้บริการของเรา นโยบายหลักของเรา คือ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด ความพึงพอใจของท่าน คือ ความสุขสุดสุดของเรา โรงงานผลิตครีมมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำตลาดทางด้านผลิตครีม รับผลิตอาหารเสริม และ โรงงานผลิตสบู่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ SME (Small + Medium Enterprises) ที่ต้องการสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมเหตุผล และการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องสั่งผลิตจำนวนมาก ๆ แต่ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นบริษัท ฯ ได้ดำเนินธุรกิจนี้เป็นปีที่ 15 แล้ว เราจึงได้รับสมญานาม ว่า เป็น โรงงานผลิตครีม อาหารเสริม และ โรงงานผลิตสบู่ แห่งปี ขวัญใจมหาชน คำชมและคำกล่าวเล่านี้ทำให้เราต้องยิ่งพัฒนาตัวเองใช้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และในอนาคตอันใกล้ บริษัท ฯ จะไม่หยุดยั้งการพัฒนาไม่ว่าด้านความรู้ วิชาการ บุคลากร และผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ให้ได้เทียบเท่าบริษัทชั้นนำจากยุโรป และอเมริกา และเราสัญญาจะอยู่เคียงข้างลูกค้าของเราเสมอไป และเป็นเพื่อนคู่คิดในการดำเนินธุรกิจกับท่านตราบวันนี้และทุก ๆ วันตลอดไป ให้มั่นใจในเราและความตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างท่านอย่างอบอุ่นและจริงใจ